บอร์ดกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมทายผล ทายถูกรับรางวัล 20,000 บาท (หารตามจำนวนคนถูก)

เอฟเวอร์ตัน

vs 

อาร์เซน่อล

สมาชิกต้องมียอดเล่นรวมวันนี้ 300 บาทขึ้นไป

ทายผล 0-0 ไม่ต้องตอบทีมใดทำประตูแรก


หมดเวลาทายร่วมกิจกรรม

22.30 น.

ต้องมียอดเล่นก่อนปิดรับทายผล

1User ทายผลได้1คำตอบค่ะ ห้ามตอบซ้ำ

(หากพบทุจริตหรือทายผลซ้ำทางทีมงาน THESTAR168 จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ)


👇🏻ตัวอย่างคำตอบ👇🏻


เอฟเวอร์ตัน  2-1 อาร์เซน่อล เอฟเวอร์ตัน   ยิงก่อน

**หากไม่ทายว่าทีมไหนยิงก่อนทางเราจะตัดสิทธิ์**


user
thestar55312
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar49474
เสมอ เอฟเวอร์ ตัน ยิงก่อน

user
thestar42136
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล  ยิงก่อน

user
thestar42139
เอฟเวอร์ตัน 0-0 อาร์เซน่อล

user
thestar14837
เอฟเวอร์ตัน 1-0 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar25377
อาร์เซนอล 2-1เอฟเวอร์ตัน อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar13762
เอฟเวอร์ตัน 0-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
Thestar1663
เอฟเวอร์ตัน 1-3อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อยยิงก่อน

user
thestar60397
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar60397

user
thestar43279
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar41924
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล  ยิงก่อน

user
thestar42995
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar42138
เอฟเวอร์ตัน 0-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล  ยิงก่อน

user
thestar45088
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar3285
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar53410
เอฟเวอร์ตัน 0-3อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar42050
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar42137
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar44196
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar42229
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน  ยิงก่อน

user
thestar53388
เอฟเวอร์ตัน 2-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar45086
เอฟเวอร์ตัน 3-0 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar59854
เอฟเวอร์ตัน 1-3อาร์เซน่อล /เอฟเวอร์ตันยิงก่อน/ thestar59854

user
thestar45068
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar61228
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar17316
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอลทำได้ประตูแรก

user
thestar52500
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar11988
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar44224
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่ / อาร์เซน่ ยิงก่อน

user
thestar43743
เอฟเวอร์ตัน 0-0 อาร์เซน่อล

user
thestar40882
เอฟเวอร์ตัน 0-4อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar35018
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่ / อาร์เซน่ ยิงก่อน

user
thestar52080
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar43275
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61244
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar18661
เอฟเวอตัน0-3อเซน่อล อเซนอลยิงก่อน

user
thestar60972
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar60972

user
thestar59832
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล /อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61249
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล /อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar60671
เอฟเวอร์ตัน1-2อาร์เชอร์นิล/อาร์เชอร์นอลยิงก่อน

user
thestar60671
เอ/อาร์เชอรนอลยิงก่อน

user
thestar53522
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล /อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar50115
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน/ thestar50115

user
thestar42985
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซนอล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน/ thestar42985

user
thestar29357
อาร์เช่นอล-2-2เอฟเวอร์ตัน อาร์เซนอลทำประตูกอ่น

user
thestar40385
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตัน ได้ประตูแรก

user
thestar58504
เอฟเวอร์ตัน1-2อาเซน่อล อาเซ่นอลยิงก่อน

user
thestar61241
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar34757
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar40497
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน/ thestar40497

user
thestar14987
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61245
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
Thestar 13370
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซนอล อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
Thestar3381
เอฟเวอร์ตัน 1 -3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar60691
เอฟเวอร์ตัน 0-2อาร์เซน่อล /อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar60591
เอฟเวอร์ตัน1-2อาร์เซน่อล/อาเร์เซน่อลยิง ก่อน

user
Thestar57896
อาร์เซนอลยิงก่อน อาเซร์นอล ชนะ 2-1 เอฟเวอร์ตัน แพ้

user
Thestar4578
เอฟเวอตัน2-1อาเชนอล/เอฟเวอตันยิงก่อน

user
thestar41189
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar52365
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /

user
thestar52081
เอฟเวอร์ตัน1-0อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar49229
เอฟเวอร์ตัน 0-2อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar52068
เอฟเวอร์ตัน0-0อาร์เซน่อล

user
thestar8563
เอฟเวอตัน0-0อาเซนอล

user
thestar41216
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar51444
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar42673
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซนอลยิงก่อน

user
Thestar2146
เอฟเวอร์ตัน 1 -3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar55409
เอฟเวอร์ตัน1-1อาร์เซน่อล เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar60698
เอฟเวอร์ตัน 0-0 อาร์เซน่อล /thestar60698

user
thestar13773
เอฟเวอร์ตัน 0 - 2 อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน/thestar13773

user
Thestar12810
เอฟเวอร์ตัน 0 - 3 อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน/thestar12810

user
Thestar13773
เอนเตอร์เทน 0 - 2 อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน/thestar13773

user
thestar42925
เอฟเวอร์ตัน 0-2อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar42925

user
thestar52505
เอฟเวอร์ตัน 3-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar50820
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar14509
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / / อาร์เซน่อล/ ยิงก่อน

user
thestar55880
อาร์เซน่อล 3-1 เอฟเวอร์ตัน อาร์เซน่อลยินก่อน

user
thestar43305
เอฟเวอร์ตัน 1-5 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar60160
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /

user
thestar60170
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิง

user
thestar60161
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar3321
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar60159
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar45822
เอฟเวอร์ตัน 0-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar50089
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49614
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
Thestar43258
เอฟเวอร์ตัน0-2อาเซนอล/อาเซนลยิงก่อน

user
thestar49896
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /thestar49896

user
thestar61238
เอฟเวอร์ตัน 0- 3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49282
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
Thestar0230
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /thestar0230

user
thestar3844
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล /อาเซน่อลยิงก่อน

user
thestar60156
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar60131
เอฟเวอร์ตัน0-3 อาเซน่อล อาเซน่อลยิงก่อน thestar60131

user
thestar37266
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar61239
เอฟเวอร์ตัน 1 - 2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน / thestar61239

user
Thestar0226
เอฟเวอร์ตัน 1 -2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61234
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar34301
เอฟเวอร์ตัน2-2อาร์เซนอล อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar29588
เอฟเวอร์ตัน 0-5 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar60800
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar52326
เอฟเวอร์ตัน0-4อาร์เซนอล อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar29801
เอฟเวอร์ตัน0-2อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิ่งก่อน

user
thestar35161
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันได้ประตูแรก/ thestar35161

user
thestar34474
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar46991
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล/อาร์เซน่อลได้ประตูแรก/

user
thestar41474
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันได้ประตูแรก/ thestar41474

user
thestar41271
เอฟเวอร์ตัน 1-0 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันได้ประตูแรก/ thestar41271

user
thestar19973
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49296
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซน่อล /อาร์เซน่อล ได้ประตูแรก

user
thestar14650
เอฟเวอร์ตัน1-2อาร์เชนอล/อาร์เชนอลยิ่งก่อน

user
thestar42621
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันได้ประตูแรก/ thestar42621

user
thestar40079
เอฟเวอร์ตัน 0-1อาร์เซนอล/อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar10415
เอฟเวอร์ตัน 0-2อาร์เซน่อล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar43582
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซนอล อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar59855
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /thestar59855

user
thestar37282
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน thestar37282

user
thestar4945
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar55393
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar29812
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar37960
เอฟเวอร์ตัน1-1อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar61076
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar51672
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซนอล / เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar61235
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar40994
เอฟเวอร์ตัน2-1อาร์เชน่อล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar40554
เอฟเวอร์ตัน0/0อาร์เซนอล

user
theatar26713
เอฟเวอรตัน1-3อาเซนอล อาเซนอลยิงก่อน

user
thestar61237
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49755
เอฟเวอร์ตัน 0 - 1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ได้ประตูแรก /thestar49755

user
thestar60168
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar15656
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar61236
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เชน่อล/อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar31662
เอฟเวอร์ตัน1-1อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar45910
เอฟเวอร์ตัน 0 - 2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/ thestar45910

user
thestar52495
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar20992
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /

user
thestar59851
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar59851

user
thestar43384
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar59914
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar17382
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar52989
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar52989

user
thestar29165
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar40799
เอฟเวอร์ตัน 1-1อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar40799

user
thestar52990
เอฟเวอร์ตัน0-1อาร์เซนอล/อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar49295
เอฟเวอร์ตัน 0- 1อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49275
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar52070
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar52070

user
thestar49980
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่ /เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar29930
เอฟเวอร์ตัน 0/2 อารเชน่อล อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar2727
เอฟเวอร์ตัน 2-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61143
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ /เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar61158
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar50135
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar50135

user
thestar45546
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61144
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่ /เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar14119
เอฟเวอร์ตัน 3-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar44884
เอฟเวอร์ตัน0-4อาเซน่อล อาเซน่อลยิงก่อน

user
thestar52783
เอฟเวอร์ตัน 0-0 อาร์เซน่

user
thestar45176
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar53523
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
Thestar14408
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เชน่อล/อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar59822
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar20697
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar60847
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61186
เอฟเวอรตัน 1 - 3 อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar50134
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar50134

user
thestar6734
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar61134
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar41340
เอฟเวอร์ตัน 2-3อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar50746
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
252717
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาเซน่อน อาเซน่อลยิงก่อน

user
thestar58654
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซน่อล เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar51585
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar31588
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar61019
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิง/thestar61019

user
thestar46853
เอฟเวอร์ตัน 1-2อาร์เซนอล/ อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar42406
เอฟเวอรตัน 1-3อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตันยิงก่อน. / thestar42406

user
thestar59808
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar36559
เอฟเวอร์ตัน0-3อาร์เซ น่อล /อาเซน่อล ยิงก่อน

user
thestar51597
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar51597

user
thestar16901
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิง

user
thestar60702
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
0822695206
อาร์เซน่อล

user
thestar59804
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar5858
เอฟเวอร์ตัน 1 -0 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน / thestar5858

user
thestar59955
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar44370
เอฟเวอร์ตัน 0-0 อาร์เซน่อล

user
thestar41799
เอฟเวอร์ตัน0-2อาเซน่อน อาเซน่อนชะ

user
thestar41434
เอฟเวอร์ตัน 2-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar 42795
เอฟเวอร์ตัน0-4อาร์เซนอล อาร์เซนอลยิงก่อน

user
thestar5997
เอฟเวอร์ตัน2-3อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน/thestar5997

user
thestar42405
เอฟเวอร์ตัน 1-0 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar42405

user
thestar59852
เอฟเวอรตัน 1 - 3 อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar52741
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /

user
thestar33793
เอฟเวอร์ตัน1-4อาร์เซน่อล/เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar4052
เอฟเวอร์ตัน 5-4อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงประตูแรก

user
thestar57350
อาร์เซน่อล 3-1 เอฟเวอร์ตัน อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
Thestar10729
เอฟเวอร์ตัน 1 - 4 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
Thestar2890
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49306
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
Thestar289
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar27566
เอฟเวอร์ตัน0-2อาร์เซน่อล/อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar28317
เอฟเวอร์ตัน 0-3อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar28317

user
thestar17955
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar49302
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
0934346058
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar60948
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar51884
เอฟเวอร์ตัน1-3อาร์เซน่อล/อาร์เซน่อลยิงก่อน / thestar51884

user
thestar61065
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/

user
thestar42460
เอฟเวอร์คัน3/1อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก้อน

user
thestar53586
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar51875
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar11051
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar47952
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar4065
เอฟเวอร์ตัน1-0อาเซน่อล เอฟเวอร์ตันยิงก่อน

user
thestar29413
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
Thestar1781
เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar44183
เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน / thestar44183

user
thestar60249
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล/อาร์เซน่อลยิงก่อน

user
thestar48241
เอฟเวอร์ตัน 1-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงประตูแรก

user
thestar41682
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar14225
เอฟเวอร์ตัน 0-2.อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar31472
เอฟเวอร์ตัน1-2อาร์เซน่อล/อาร์เซน่อลยิงก้อน

user
55080
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar10660
เอฟเวอร์ตัน 2-1อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar61226
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar39479
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar6752
อาร์เชน้อล2-0เอฟเวอร์ตัน

user
Thestar3915
เอฟเวอร์ตัน0-2อาเซน่อล อาเซน่อลยิงประตูแรก

user
thestar41354
เอฟเวอรตัน 1 - 0 อาร์เซน่อล/ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
Thestar21855
เอฟเวอร์ตัน0-3อาเซน่อล/อาร์เซนอลยิงก่อน

user
Thestar54170
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน

user
thestar51227
เอฟเวอร์ตัน 1-2อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน /

user
thestar60347
2-2

user
thestar16328
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar18925
เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอลทำได้ประตูแรก

user
thestar16287
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน

user
thestar48749
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน / thestar48749

user
thestar21214
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar59821
เอฟเวอร์ตัน 1-3อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน/thestar59821

user
thestar48745
เอฟเวอร์ตัน 1-4 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน / thestar48745

user
thestar44182
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซนอล / อาร์เซนอล ยิงก่อน / thestar44182

user
thestar52089
เอฟเวอร์ตัน 0-3 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar52089

user
thestar51659
เอฟเวอร์ตัน 2-0 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar51654
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซน่อล / เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน

user
thestar52079
เอฟเวอร์ตัน 0-2 อาร์เซน่อล / อาร์เซน่อล ยิงก่อน/thestar52079

user
thestar61085
เอฟเวอร์ตัน 2-1 อาร์เซน่ เอฟเวอร์ตัน ยิงก่อน


แสดงความคิดเห็น